SZKODY

Zgłoszenie szkody w uprawach i płodach rolnych


Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zgłasza ją, składając w postaci : elektronicznej na adres email kontakt@hubert-ryczow.pl lub papierowej na adres 30-623 Kraków Ul. Bystra 10a, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, wniosek o szacowanie szkód łowieckich.
Wniosek do pobrania poniżej