Z optymizmem w kolejny rok

W dniach 22 i 29 kwietnia bieżącego roku w Ryczowie, jak co roku o tej porze, odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia członków Koła Łowieckiego „Hubert” w Ryczowie.Zostało poruszonych i przedyskutowanych wiele tematów, zarówno tych, które dotyczą samej  organizacji koła, jak również tych, które stanowią istotne elementy patrząc z punktu widzenia miejscowej ludności, zwłaszcza tutejszych rolników.Wśród spraw organizacyjnych - zmianie uległ skład Zarządu. Na funkcje prezesa został powołany kol. Henryk Górecki – doświadczony myśliwy, znający bardzo dobrze zagadnienia łowiectwa, a  zarazem obyty w pełnieniu tej, tak ważnej funkcji -  jaką jest funkcja prezesa Zarządu. Do składu zarządu została powołana również kol. Elżbieta Pełkowska. Powierzono jej funkcję sekretarza. Jest osobą doświadczoną w pracy z dokumentami, co dla tej organizacji jest niezmiernie istotne. W trakcie dwudniowych prac, wiele czasu i uwagi poświęcono szkodom łowieckim. Wszyscy przyznali, że jest to jeden z największych problemów, z jakimi borykają się rolnicy, nie tylko tutaj u nas,  ale generalnie w całej Polsce. To przekłada się bezpośrednio na problemy kół łowieckich, które wspólnie z miejscowymi rolnikami  muszą podejmować działania w zakresie ich minimalizacji. Głównym sprawcą szkód na naszym terenie jest dzik, którego populacja ciągle wzrasta. W dyskusji podkreślono, że rolnicy nie zawsze są w stanie zrozumieć, że myśliwi są zobligowani planem łowieckim, który musi być realizowany zgodnie z wytycznymi instytucji nadrzędnych. Oznacza to, że np. spotkanie przez myśliwego dzika wyrządzającego szkodę w uprawach, z przyczyn powyższych, niejednokrotnie będzie się wiązało z odstąpieniem od jego pozyskania. Wszyscy zgodzili się ze stanowiskiem, że efekt może być pozytywny tylko wówczas, jeżeli będą podejmowane wspólne przedsięwzięcia, przy współpracy z rolnikami. Posiedzenie zostało zakończone w nadziei, że obecny rok gospodarczy przyniesie owocne plony rolnikom, a myśliwym da dobry strat w przyszły rok.

 

Piotr Bobik

 « powrót

Wykonanie strony: Ernest Bobik Ernest Bobik
Prowadzący stronę: Piotr Bobik