Polowania

W naszym obwodzie łowieckim organizowane są polowania zbiorowe i indywidualne. Tradycją stało się, iż polowania zbiorowe organizowane są w sezonie, w każdą niedzielę. Członkowie koła zwykle podzieleni zostają na grupy, z których każda ma przydzielony swój teren.Podziału na grupy dokonanuje się w trosce o bezpieczeństwo na polowaniach. W głównej mierze na takich zbiorowych polowaniach, pozyskuje się bażanta i lisa. Z uwagi na niską populację od kilkunastu lat w naszym kole nie polujemy na zająca. Ponadto atrakcją naszego łowiska jest polowanie indywidualne, zwłaszcza na kaczki. Wydawane są również zezwolenia selekcjonerskie na odstrzał sarny. Pozysk z ostatnich sezonów obrazuje poniższa tabela.

Rodzaj pozyskanej
zwierzyny
Jeleń - byk
Jeleń - łania
Jeleń - ciele
Sarny - kozły kl. I
Sarny - kozły kl. II
Sarny - kozy
Sarny - koźlęta
Lisy
Kuny
Bażanty
Dzikie kaczki
Łyski
 Dzik
Sezon
2015 / 2016
Sezon
2014 / 2015
Sezon
2013 / 2014
Sezon
2012 / 2013
Sezon
2011 /2012
Sezon
2010 / 2011
Sezon
2009 / 2010
Sezon
2008 / 2009
Sezon
2007 / 2008
Sezon
2006 / 2007
1 - - - - - - - - -
- - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - 2 1 1 2 2 2 2
12 12 14 18 15 12 12 12 9 8
8 12 9 7 5 6 8 2 1 7
4 - - 3 6 3 3 2 1 1
58 - - 60 42 30 10 25 28 15
22 - - 23 10 10 4 3 2 3
167 174 181 197 163 157 259 354 412 316
73 86 70 60 48 40 50 41 59 57
18 22 26 10 8 10 10 3 10 11
25 35 7 13 10 6  1  1  -  -
 Tradycyjną oprawę w naszym kole mają polowania wigilijne, hubertowskie oraz ogniska i zabawy myśliwskie. Na takie uroczystości zapraszani są zaprzyjaźnieni myśliwi z innych kół, poprzez co następuje wymiana ciekawych spostrzeżeń i doświadczeń. Najczęściej każde niedzielne polowanie kończy się wspólnym biesiadowaniem z ogniskiem i myśliwskim bigosem lub kiełbasą pieczoną w ognisku. Nikt się wówczas nie spieszy, jest to czas niekończących się wspomnień, wzbogaconych wspaniałym humorem myśliwskim.

Piotr Bobik

Wykonanie strony: Ernest Bobik Ernest Bobik
Prowadzący stronę: Piotr Bobik