Organy Koła Łowieckiego

Zarząd Koła

Prezes
Franciszek Fryc
Łowczy
Krzysztof Piotrowski
Skarbnik
Władysław Piętak
Sekretarz
Marcin Niemiec
Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Piotr Bobik
Członek
Mieczysław Gębczyk
Członek
Sylwester Nowak
Członek
Bogdan Polak

Wykonanie strony: Ernest Bobik Ernest Bobik
Prowadzący stronę: Piotr Bobik