Przed nami nowe wyzwania

W niedzielę 18 kwietnia 2010 roku o godzinie 9.00 w Domku Myśliwskim w Półwsi odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia wszystkich członków koła.W zebraniu uczestniczyło 26 – na 32 członków. Obrady rozpoczęły się od przywitania przybyłych myśliwych oraz zaproszonego gościa przez Prezesa Koła - kol. Henryka Góreckiego. Zanim przystąpiono do prac wynikających z porządku obrad, członkowie minutą ciszy uczcili pamięć tych osób, które w dniu 10 kwietnia 2010 roku zginęły w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.

W początkowej  fazie prac, Walne Zgromadzenie wysłuchało sprawozdań poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Strażników łowieckich. Stanowiły one przypomnienie i przedstawienie tego, co Koło we współ z innymi członkami poczyniło w trakcie minionego roku gospodarczego 2009/2010. Po ich wygłoszeniu, myśliwi skierowali pytania do autorów poszczególnych sprawozdań. Sprawozdania w głównej mierze dotyczyły problematyki z zakresu prowadzonej gospodarki łowieckiej, jak również spraw organizacyjnych i logistycznych dla naszego koła.Jednym z punktów obrad Walnego Zgromadzenia był wybór nowych władz – reprezentantów koła. Zgodnie z wolą zebranych, Prezesem Koła został kol. Zbigniew Stalmach - dotychczasowy Sekretarz koła. Rola Łowczego ponownie przypadła kol. Krzysztofowi Piotrowskiemu. Z kolei funkcję skarbnika objął kol. Władysław Piętak  - w przeszłości pracujący w organach koła. Sekretarzem natomiast został  kol. Dawid Gliwa, który również w okresie  wcześniejszym reprezentował to stanowisko.Nie trudno zauważyć, iż nowo ukonstytuowany Zarząd, to osoby z doświadczeniem i niemałym stażem w Polskim Związku Łowieckim.
Przed nowym Zarządem stoi wiele wyzwań, wiele oczekiwań oraz pracy w trosce o dobro Koła i zapewnienie właściwych warunków bytowania zwierzynie.

 

Piotr Bobik


« powrót

Wykonanie strony: Ernest Bobik Ernest Bobik
Prowadzący stronę: Piotr Bobik