Tym razem bażant

Podobnie jak w poprzednich latach i w tym roku 11 kwietnia Koło Łowieckie „Hubert” w Ryczowie wpuściło w nasz rejon kolejną partię bażantów.Łowisko zostało zasilone zarówno kurami jak i kogutami, licząc, że jeszcze w roku bieżącym nastąpi ich gniazdowanie i wyprowadzenie młodych. Łącznie koło ze swoich środków finansowych zakupiło i wpuściło w różne miejsca naszego terenu 150 sztuk bażantów.
Myśliwi z wielką pasją zaangażowali się w realizację tego przedsięwzięcia. Warto przypomnieć, iż w latach poprzednich miały miejsce podobne akcje, w ramach których oprócz bażantów pojawiły się w łowisku kuropatwy. Koło, dostrzegło, że tamten wysiłek nie poszedł na marne.  W związku z tym postanowiło kontynuować działania.  Ambicją koła jest, aby ten piękny ptak gościł i pojawiał się na naszych polach jak najczęściej.
W tym miejscu myśliwi po raz kolejny zwracają się z apelem do mieszkańców, o powstrzymanie się od wypalania traw, albowiem to ma bardzo duży wpływ na wyniszczanie tego gatunku.  

 

 

Piotr Bobik

 « powrót

Wykonanie strony: Ernest Bobik Ernest Bobik
Prowadzący stronę: Piotr Bobik