Podsumowano i zaplanowano

W niedzielę 17 kwietnia 2011 roku o godzinie 9.00 w Ryczowie odbyło się Walne Zgromadzenie wszystkich członków Koła Łowieckiego "Hubert" w Ryczowie.Po raz pierwszy mieliśmy przyjemność spotkać się w nowym miejscu w tzw. „Hubertówce”. Stało się to za sprawą uprzejmości i wyrozumiałości lokalnych władz samorządowych Gminy Spytkowice.

W trakcie obrad podsumowaliśmy miniony rok gospodarczy.  Członkowie Zarządu Koła oraz strażnicy łowieccy przedstawili swoje sprawozdania ze swojej działalności, w których zwrócili uwagę na najistotniejsze kwestie związane z prowadzoną gospodarką łowiecką na naszym terenie.  Wygłoszone sprawozdania zainicjowały ożywioną dyskusję wśród członków. W jej trakcie padło wiele pytań w kontekście zakończonego roku gospodarczego 2010/11, jak również poruszonych zostało wiele zagadnień związanych z planowaną działalnością w bieżącym roku gospodarczym.Każdy z członków Zarządu otrzymał absolutorium, co oznaczało pozytywną ocenę pracy i jednocześnie dało wyraz zaufania, że w kolejnym roku gospodarczym nasze koło zostanie poprowadzone zgodnie z oczekiwaniami i wytyczonymi zadaniami, co poprawi warunki bytowania występującej u nas zwierzynie.

 

Piotr Bobik

 « powrót

Wykonanie strony: Ernest Bobik Ernest Bobik
Prowadzący stronę: Piotr Bobik