Odbudowujemy populację bażanta

Rok 2010 był rokiem trudnym, nie tylko dla miejscowej ludności, ale również dla zwierzyny, która bytuje na naszym terenie.Trudności wyniknęły przede  wszystkim stąd, iż w okresie wiosenno - letnim nasza okolica została doświadczona przez fale ulewnych deszczy, co w konsekwencji odbiło się na stanie populacji wielu zwierząt. Znaczny spadek populacji został odnotowany zwłaszcza wśród ptaków, w tym tak licznie uprzednio występującego bażanta i dzikiej kaczki. Ogromne straty  spowodowane były tym, iż podtopienia nastąpiły właśnie w okresach lęgów, co drastycznie przyczyniło się do spadku ich liczebności.Podobnie jak w latach poprzednich, naprzeciw temu wyzwaniu wyszli myśliwi z Koła Łowieckiego Hubert w Ryczowie, podejmując stosowne działania w tym zakresie. Końcem stycznia bieżącego roku ze środków finansowych koła zakupiono 35 sztuk bażantów (kogutów). Przed wpuszczeniem, myśliwi przygotowali teren, stwarzając w ten sposób odpowiednie warunki do bytowania tym ptakom. Zabiegi dotyczyły przede wszystkim przygotowania miejsc karmowych oraz zabezpieczenia ich przed drapieżnikami.  W sobotę 29 stycznia 2011 roku  nastąpiło wpuszczenie zakupionych bażantów.Wszyscy działali z nadzieją i w przekonaniu, że praca i wysiłek przyniesie oczekiwany efekt, w postaci utrzymywania się populacji bażantów na pożądanym poziomie.

 

Piotr Bobik

 « powrót

Wykonanie strony: Ernest Bobik Ernest Bobik
Prowadzący stronę: Piotr Bobik